Technical FAQs

Ask a Question

Måste man ha IP21 produkter utanför område 2 i badrum?

Det räcker med IP20 utanför område 2 om inte imma kan bildas som avsätter sig på väggar eller tak och om inte fritt fallande droppar förekommer.
 
För att vara helt säker kan man ju alltid installera IP 21 klassade produkter.
Det finns dock inga direkta krav på högre IP klass utanför område 2 åtminstone i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
Det finns ändå punkteratt beakta så som DEL 7.
Under punkt: 751 behandlas fuktiga eller våta utrymmen, vilket badrum kan vara men inte alltid är.
Där står det att där det kan bildas imma som avsätter sig på väggar eller tak där ska man ha IP21.
 
Det står även i tabell 51ZA.1: Där vattenånga kan uppstå (vattenånga bildar ju imma, mest tydligt är det väl på en spegel) Där ska man använda IP21
 
Dvs för elmateriel som placeras utanför område 2 där anges ingen specifik kapslingsklass.  
Man helt enkelt göra en bedömning på samma sätt som man gör i andra fuktiga eller våta miljöer.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?