Technical FAQs

Ask a Question

Vad gäller det för regler för en elanläggning då den ska kontrolleras före idrifttagning?

Kontrollen ska utföras innan anläggningen tas i bruk enligt ELSÄK-FS 2008:1 och ELSÄK-FS 2010:1 
Hur kontrollen ska utföras regleras inte i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Det är den behörige elinstallatören som avgör omfattningen och typen av kontroll som måste göras.
I Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, Kapitel 6 finns vägledning för kontrollen.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?