Technical FAQs

Ask a Question

Vad är klass 0, I (1) och II (2) uttag?

Klass 0
Är benämningen på ett Ojordat uttag eller en ojordad stickpropp (rund stickpropp)
 
 
Klass I
Är benämningen på ett jordat uttag och på jordad propp, de kallas även Schuckouttag och Schuckopropp.
 
 
Klass II
Är benämningen på den platta stickproppen den finns på många nya apparater, den är extraisolerade och ojordad.
Stickproppen passar i både jordade (klass I) och ojordade (klass 0) uttag. Stickproppen kallas även Europakontakten.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?