Technical FAQs

Ask a Question

Måste man fästa fast fördelningsblocken för snabbkoppling?

Nej det måste man inte men vi rekommenderar det.
Med fast anslutning / installation menas att skarvarna, ledningarna och fördelningsblocken sitter fast i varandra.
INTE  nödvändigtvis att kablarna eller blocken är fastsatta på underlager
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?