Technical FAQs

Ask a Question

Får snabbkopplingsuttag användas istället för vanliga uttag?

Nej det får de inte enligt Elsäk-FS 2000:1. Det regleras även i standarden för snabbkopplingsdon
Snabbkopplingar för permanent anslutning SS-EN 61535.
Snabbkopplingar består av en hona och en hane för fast installation och är inte avsedda
att anslutas eller urkopplad under belastning inte heller koppas in eller ur annat än under
den första installationen eller under omkonfigurering.
Dvs. installation med snabbkopplingar är endast avsedda för att sällan i och urkopplas.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?