Technical FAQs

Ask a Question

Får man gå från 3-fas till 1-fas?

Ja det får man.
Se elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 2 punkt:
521.8.2 Det är tillåtet att skapa enfas gruppledningar utgående från en flerfasgrupp
med endast en neutralledare förutsatt att det klart framgår att så är fallet.
Denna flerfasgrupp ska kunna frånskiljas med hjälp av en
frånskiljningsanordning enligt avsnitt 536.2.2 vilken frånskiljer alla spänningsförande ledare.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?