Technical FAQs

Ask a Question

Måste uttag ha petskydd?

Ja det måste de i vanliga fall, men det finns undantag.
 
Se elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 2
Bilaga 41A Åtgärder för basskydd
 
41A.2.6
Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas.
ANM – Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att uttagen:
– placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller
– är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller
– är blockerade, eller
– är försedda med låsbart lock, eller
– är skyddade på annat sätt.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?