Technical FAQs

Ask a Question

Kan man gå från en strömskena via gesis snabbkoppling till belysning utan att säkra ned?

Ja det får man.
 
Se elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 2
 
433.3.1 Allmänt
Överlastskydd fordras inte för:
a) en ledare som på lastsidan av en punkt där ändring skett är skyddad på matningssidan mot överlast
b) en ledare som är skyddad mot kortslutning enligt avsnitt 434 och varken har avgreningar eller uttag, under förutsättning att ledarens belastning är under sådan kontroll att skadlig överbelastning är begränsad till ett minimum
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?