Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur handtera Multiple Token i Unity SFC

Konsekvenser vid val av Mulitple token. Varning Proliferation, HALT eller Internal memory full.
I Unity inställningar för SFC kan man välja med eller utan ”Allow multiple token”. Utan multiple token kan man inte ha mer än en sekvens i varje SFC och man kan inte manipulera sekvensen med SETSTEP och RESETSTEP. Behöver man inte något av detta välja man inte ”Multiple token”

Väljer man ”Multiple token” bör man göra ytterligare några val.
*/ Skriv in max antal samtidigt aktiva steg det kan bli per sektion. Vanligen inte över 10st.
*/ Skriv in max antal samtidigt aktiva actions det kan bli per sektion. Vanligen inte över 20st.
Om man väljer för få av ovanstående antal kan det orsaka HALT på systemet. Väljer man för många förbrukars onödigt mycket dataminne.
*/ SetSteps: Keep previous step(s) in active state bör inte vara ikryssad. När den inte är ikryssad nollställer SETSTEP automatisk alla övriga steg i sekvensen.
*/ Parallel branches: allow jump in/out bör kanske inte vara ikryssad då det kan vara svårt att hålla reda på.
*/ Allow multiple evolutions by divergence of sequence sections ska inte vara ikryssad då annars flera steg kan bli aktiverade. Har man den ikryssad får man också varning ”Proliferation of tokens” ( Proliferation översätts med förökning ). Detta innebär att SFC inte kan hålla reda på om flera steg blir till vid alternativ steg.  
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?