Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad kan orsaka hög CanOpen belastning

Hur ställa in transmit PDO?
En vanlig inställning är att en nod sänder sin data (transmit PDO) vid varje förändring. Om denna förändring sker ofta t.ex. ärvärdes hastigheten från en frekvensomformare, kan belastningen på busen bli onödigt hög. Man kan då ställa in T-PRO Charactristics. Det finns 2 tider att ställa Event time och Inhibit time. Event Time är den tid som noden väntar. Om ingen föränding i T-PDO data skett sänds data med den tiden. Ett lämpligt värde kan kanske vara 1000ms.
Inhibit time är den tid som noden fryses för att inte sända data fastän data har förändras. Ärvärdet på hastigheten är ett värde som ändras mycket. Det kan därför vara bra att sätta upp detta värde så att inte onödig mängd data sänds t.ex. 250ms.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?