Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka typer av temperatur sensorer kan man koppla till Sepam serie 20 och Sepam serie 40 ?

För att mäta temperatur i transformatorer eller motorer används en modul som heter MET148-2, den kopplas till Sepam via en prefabricerad kabel med RJ45-kontakt.
Modulen kan ta emot värden från max 8st sensorer av typen Pt100 , Ni100 eller Ni120. Till Sepam serie 20 kan en modul kopplas och till Sepam serie 40 kan två moduler kopplas. 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?