Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka portar använder Vijeo Designer för att ladda en applikation över ethernet och som web brosher?

Port
21          FTP
80          Websidor (titta på de grafiska hemsidorna)
6000     Data sharing
80 + 6000   Webgate
6001     Programmerings port (FTP)
6002     Programmerings port
6001 + 13777   Data Manager 
6001 + 13777   Applikations nedladdning
8000    Används för shared data och WebGate
13777  Alternativ till port 21
Ställ in så att dessa portar kan överföras.


Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?