Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur är inkopplingen på STBACO1225 o 1210

Se bifogad inkoppling. Det har förkommit dokumentation med felaktig plintnummer. Dokumentet ger också ett förtydligande hur inkoppling bör ske.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?