Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer man IP-adress på PLC M340

M340:s Ethernet-anslutningar kan tilldelas ip-adress på flera olika sätt. Baktill på processor eller Ethernet-modul (NOE-modul) finns 2 omkopplare.

1) Tilldelas ip-adress från DHCP server. Ställ Tens omkopplare mellan 0-15 (15 är samma som F) och Ones omkopplaren mellan 0-9. T.ex 123 ( Tens på C och Ones på 3). Då blir namnet som DHCP-servern ska tilldela ip-adress BMX_2020_123 (eller BMX_2030_123 eller BMX_0100_123).

2) Tilldelas från Bootp server. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge A eller B.

3) Tilldela ip-adress från applikationsprogrammet. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge C elller D.

4) Återgå till default ip-adress. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge E. Default ip-adress är 84 + mac-adressens sista 3 byte. Exempel Mac-adress 00-80-F4-02-DC-A1. Vi använder de sista 3 byte 02-DC-A1 och räknar om dem till decimalt. Då blir ip-adress 084.002.220.161.

5) Stoppa kommunikation via denna Ethernet-modul. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge F.

Vid leverans står omkopplaren i läge C vilket innebär att ip-adress ska tilldelas från applikationen. 
 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?