Teknisk FAQ

Ställ en fråga

När uppdateras CANopen PDO-er i M340 och Premium

I M340 och Premium PLC kan CANopen användas. CANopen kan konfigureras både till MAST task och FAST task.
Transmit PDO som kommer in till PLC-n uppdateras i början av TASK (MAST eller FAST).
Receive PDO som PLC-n sänder ut sänds i slutet av TASK  (MAST eller FAST).
.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?