Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken Modbus adress används vid modbus TCP kommunikation till BMXNOC0401 Ethernt IP modul till M340.

Till M340 finns en modul BMXNOC0401 som främst är asvsett för Ethernet IP komminikation. Den kan även sända och svar på Modbus TCP request. T.ex. så kan Magelis Operatörspaneler anslutas med Modbus TCP. Andress som ska ställas, förutom ip adressen, är Unit ID och den ska vara 1 (inte default 255).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?