Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ska XBTZG935 kabeln var vänd vid inkoppling?

XBTZG935 USB kabel är för överföring av VijeoDesigner applikationer. Den har USB B anslutning i båda ändarna.
Den sida som har början på texten XB... ska vara mot PC-n. Den sida som slutar med ...935 ska vara mot panelen.
Om kabeln används för första gången, så kommer när rätt USB kontakt ansluts mot PC-n och VijeoDesigner är installerat, en ny driver att installeras just för denna kabeln. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?