Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Det saknas ändavslut till Canalisskenorna.

Det medföljer alltid ett ändavslut till respektive inmatningslåda, gäller alla skentyper förutom KT. Det går även att beställa separat om det kommit bort eller om det av annan anledning saknas, kontakta kundsupport för hjälp.

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?