Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken TeSys U basenhet ska användas till TeSys U med kommunikation

När man använder TeSys U apparater med kommunikation bör(ska) man välja LUB120 eller LUB320 basenheter.

Vidare kan det vara en fördel att välja motorskydd avancerat eller multifunktion p.g.a. dessa skydd ger så mycket mer information. Denna information kan enkelt användas när kommunikation finns.

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?