Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det reservdelar till kanalskenor typ KU och KRA?

Nej det finns inga reservdelar eller uttagslådor till dessa skentyper. Även ur elsäkerhetssynpunkt bör dessa skenor bytas mot nyare typer vid förändringar eller ombyggnader då dom inte uppfyller dagens normer.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?