Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad menas med att en dimmer har "softstart"?

Dimmer som har en s.k "softstart" (mjukstartfunktion) startar upp mjukt. Vissa transformatorer har också softstart. När sådana transformatorer dimras med en dimmer som har softstart kan startiden upplevas som extra lång och i vissa fall kan störningar (flimmer) uppkomma.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?