Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller vid uppbyggnad av nätverket kring NSX brytare och dess tillbehör med Modbus kommunikation

Det finns olika regler att ta hänsyn till beroende på hur anläggningen uppbyggd, se bifogad manual.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?