Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur många apparater kan anslutas till en gateway, typ Link150, Com'X eller EGX100/300?

Det går teoretiskt att ansluta 32 fysiska apparater (slavar) under ideala förhållanden på en Modbus RS-485 seriell slinga mot en Master (t.ex. gateway) som EGX100/300, Link150 eller Com'X. Dock är det rekommendarbart att begränsa till ca 25 apparater vid enkel energimätning.

Vid behov av korta svarstider och snabb kommunikation exempelvis vid anslutning mot PLC och Scadasystem (ex manöver av brytare) rekommenderas att begränsa till 10-15 st apparater för bästa prestanda. I de fall ytterligare enheter ansluts för att hämta information genom EGX100/300, bör antalet slavar halveras för att uppnå likvärdig prestanda. Till exempel kan man tänka sig att ett Scadasystem hämtar information parallellt med ett energiinsamlingssystem från en modbusslinga genom samma gateway.

Antalet möjliga apparater (slavar) har helt att göra med typen av applikation, prestanda och responstid. En EGX300 kan hantera flera EGX100 som underenheter, till vilka fler modbusslavar kopplas. Likaså fungerar Com'X som en uppsamlingspunkt för flera underliggande gateways som EGX100 eller Link150. Man kan genom att använda EGX300 eller Com'X ansluta EXG100/Link150 som slav och teoretiskt ansluta ytterligare 32 modbusapparater, dock max 64 totalt under en EGX300/Com'X.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?