Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har det någon betydelse om matningsriktningen på en lsp effektbrytare är ovanifrån eller underifrån ?

Nej
Det saknar betydelse och påverkar inte apparatens prestanda. Detta gäller alla våra effektbrytare (MCB Multi 9, MCCB Compact, ACB Masterpact). Dock på de nya serierna inom Compact NSX med hög brytförmåga typ R, HB1, HB2 som normalt används vid 690V nät har en dedikerad riktning, ovansidan är Line (matning) och undersidan är load (last).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?