Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur många samplingar per period använder Sepam för skyddsfunktion, mätning, resp. kurvforms återgivning ?

Sepam använder 36 samplingar per period för att kalkulera RMS värdet som sedan används för visning i mät menyn och skyddsfunktioner.
Kurvformens återgivning i störningsskrivaren skapas av 12 samplingar per period i Sepam 20 och 40.
För Sepam 60 och 80 finns även 36 samplingar att välja.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?