Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad menas med First-up delay på induktiva givare

Den tid givaren behöver för att vara redeo efter att givaren blivit spännings satt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?