Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad menas med Respons delay på induktiva givare?

Den tid givaren behöver från att objektet detekterats till utgången går hög för spännings satt givare.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?