Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken tålighet har Schneider Elelctrics fotoceller mot störande omgivnings ljus?

Alla Schneider Electrics fotoelektriska givare testas upp till 5000 LUX. Avsteg från vår standard anges i våra tekniska underlag.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?