Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är B10d värdet på LC1D09P7, TeSys D kontaktorer

B10 värde för TeSys D kontaktorer är 1000000

Nominel last 73% farliga fel ger B10d 136899
Låg last 50% farliga fel ger B10d 2000000

Låg last beräknat på-20% av kontaktorns nominella värde dvs 9A kontaktor (LC1D09**) får inte belastas med mer än 1,8A.

Se EN ISO 13849-2 för mer information
 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?