Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför "tänds" ej alla menyer i display FDM121 när den används tillsammans med Compact NS630b... och Masterpact NT/NW effektbrytare

Modbusinställningen under inställningsparametrarna i Micrologic utlösarblock skall ha inställningen 2-wire (2-wire+ULP på Micrologic P/H) eller (ULP på Micrologic E). Efter sommaren 2014 har BCM ULP kommunikationsmodulen denna inställning vid leverans. Effektbrytare med BCM ULP kommunikationsmodul levererande innan dess hade vid leverans inställning 4-wire (4wires på Micrologic P/H) eller (4 på Micrologic E). Då måste detta ändras i Micrologic utlösarblockets display.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?