Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur synkronisera klocka HMI - PLC?

Nedan skrivning gäller Magelis operatörspaneler med realtidsklocka (inte textbaserare och HMI STU/STO).
Klockan i HMI kan ställas via systemsidorna. Lättast gör man en knapp som får funktionen System och Configuration. Då hoppar man till systemsidorna.
Klockan kan överföras i rätt format i dialogtabellen. Dialog tabellen väljs in under IO manager och aktuell PLC. Välj att dialogtabell ska användas. Tala om en start adress för dialogtabellen. Välj Add och välj Set PLC klock. Välj att formatet ska vara BCD (och inte HEX), för det är det formatet som Unity PLC-er använder. Nu kommer HMI klockan också att finnas i PLC som en array på 4 st INT. Gör ett compare block på denna array och PLC-n system klocka (%SW50-53). När de skiljer sig (Compare block) startas en timer i PLC (TON). När klockorna sklijer sig under mer är t.ex. 30sekunder gör man ett WRTC från INT arrayen från HMI. I Compare blocket på klockorna behöver ej jämföra sekunderna för det kan vara onödigt detaljrikt för synkroniseringen. När sedan klockan ställs i HMI så ändras den också i PLC-n. Det finns automatisk sommar/vinter tids omkoppling i HMI, som då per autoamatik överförs till PLC-n.  
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?