Teknisk FAQ

Ställ en fråga

RE och FE verkar inte fungera i Unity.

RE och FE fungerar inte för sådant som inte uppdateras av PLC-n. T.ex. sådant som kommer från en op-panel, operators screen, animerings tabeller eller kommunikation fungerar det inte för. Använd R-Trig och F-Trig för detta.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?