Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Måste jag koppla bort inställningspluggen (rating plug) på de nya Micrologic E utlösarblocken till Compact NS630b..... Masterpact NT/NWvid meggning/provning ?

Nej
Micrologic E har en annan teknologi än Micrologic P och H som det är nödvändigt att göra det på. Meggningen utföres på max 1000V AC.
Dock: Inställningspluggen (rating plug) tas bort på även på Micrologic E skydd tillverkade efter följande datumkoder 3N15082 (Frankrike), W15071 (Kina), har liknande teknologi som P/H, då kan meggning ske även med DC.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?