Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag har installerat Concept och execLoader på en äldre XP pc.Men jag kan inte få någon com.port för laddning av firmware eller program.

Felet finns i Concept, kan inte öppna mot COM1. Ger error OL9-1631.
Felet yttrar sig i Exec Loader som att det inte syns någon com.port .

Problemet är att något annat program använder COM1. Leta upp vilket program som använder COM-porten och stäng ner det.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?