Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Acti 9: Vad är skillnaden mellan A och B på 4-lägesomkopplaren på RCA Motordonet ?

Läge A aktiverar återslutning av dvärgbrytaren efter tripp. Läge B deaktiverar (tillåter ej detta).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?