Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Acti 9: Vad är Smartlink kommunikationslist ?

Med Smartlink kommunikationslist som är avsedd för Modbuskommunikation kan efter Modbusadressering övervakning och fjärrmanövrering ske med olika apparater på gruppnivå i ex i en central, 11 in/utgångar per list. Monteras mellan apparatraderna.
Med vår Gateway EXG300 kan sen information (beroende på typ av apparat) avläsas och via PLC kan vissa apparater manövreras. Manöverspänning 24 V DC.
För ytterligare information hänvisas till manual.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?