Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag kan inte ställa in MIN- och MAX-nivån på universalvriddimmer SBD420RC/RL?

Bruksanvisningen är tyvärr lite otydlig och delvis missvisande vad gäller inställningen av MIN- och MAX-nivån på universalvriddimmer SBD420RC/RL (och SBD600RC/RL). Se därför bifogad separat instruktion i avvaktan på att medlevererad bruksanvisning blir uppdaterad.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?