Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det någon aktorpuck med potentialfri utgång i Connect?

Ja, 1-kanal aktorpuck 1700743 har potentialfri utgång.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?