Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ska TSXAEY414 kopplas in för resistansmätning.

Kopplas in lika som en Pt100 3-tråds eller 4-tråds givare.
T.ex. för kanal 0, plint 5(IS 0) och 3(IN 0) byglas, plint 2 (COM 0) och 4 (LC 0) byglas, mätning sker mellan 2 (COM 0) och 3 (IN 0).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?