Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Masterpact NT/NW och NS603b... har Modbus BCM ULP kommunikationsmodul typ Modbus Com och Modus Eco Com, när skall respektive typer användas ?

Modbus Com är en fullständig kommunikationsmodul, med denna kan manövrering ske via modbuskommando eller via FDM121 displayen. Om spolar ex MX, MN väljs blir dessa av typ kommunicerande.
Modbus Eco Com är en förenklad kommunikationsmodul, med denna kan manövrering INTE ske via modbuskommando eller FDM121 displayen. Om spolar ex MX, MN väljs blir dessa av typ standard.
Om ex effektbrytaren skall utrustas med FDM121 display måste BCM ULP kommunikationsmodul användas även om det inte finns något nätverk, då kan denna Eco Com användas.
Båda modulerna kan användas för att kommunicera mätvärde via Modbus.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?