Teknisk FAQ

Ställ en fråga

När används 3P respektive 4P Vigimodul till Compact NSX

Till en 3P Compact NSX är det möjligt att använda 3P och 4P Vigimodul. 3P Vigi är lämplig 3-fas applikationer utan distribuerad nolla typ motorer, kan dessutom användas på en 3 polig Compact NSX avsedd för 2-fas skydd. Om distribuerad nolla finns använd 4 polig vigimodul.
Om en befintlig 3 polig Compact NSX skall kompletteras med jordfelsskydd kan inte 3P användas eftersom vigimodulen inte ser returströmmen i nolledaren och tolkar då det som en jordfelström och löser ut effektbrytaren obefogat. Använd istället en 4P  vigimodul med adaptertillbehör så fås nolledaren med i kretsen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?