Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Energivärdet i Micrologicskyddet visar negativt värde, hur kan jag korrigera/anpassa detta ?

Detta måste parameteras så att effektbrytaren/skyddet vet om det är förbrukad eller tillförd enegi (4-kvadrantsmätning), se bif fil. För parametering måste mjukvara användas RSU NSX respektive RSU Masterpact. Parametern heter power sign +-
Se även kompletta manualer för respaktive utlösarblock/skydd som finns på vår hemsida.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?