Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är funktionen med den röda dioden på FDM121 displayen

Dioden är en alarmindikator och syftet är att den skall indikera att effektbrytaren har larmat för någonting sedan senaste gången händelselistan (Event log) kvitterades. Dvs dioden fortsätter att lysa fastän larmet inte längre är aktivt.
NSX Micrologic 5.x och 6.x är vid leverans konfigurerade med larmet PAL som aktiveras vid 90% av Ir och detta medför den olägenheten att om gruppen är högt lastad eller vid uppstart så aktiveras larmet och föjldaktligen kommer dioden att lysa. Om det endast är vid uppstart så är det bara att gå in i händelselistan och kvittera. Men om det är en högt lastad grupp så kan man via RSU NSX mjukvaran antingen ta bort larmet eller höja gränsen till 100%.
Se även kompletta manualer som finns på vår hemsida där även mjukvaran  RSU finns för nedladdning.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?