Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det 3:dje part certifikat på återställningsknapp XB5AA86102 ?

Tredjepart certifikat såsom CSA, UL godkännande eller ASEFA berör kompletta enheter som använder elektriska delar i sammansättning och berör inte någon monteringsdel eller tillbehör som inte innehåller någon elektrisk del.
Vi har inte något ASEFA certifikat för XB4 & XB5.

Enligt EU direktiven så erfordras inte certifikat från "notified bodies"  för tryckknappar för att sälja produkten inom Europa, en försäkran om överensstämmelse EC declaration of conformaty) är tillräckligt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?