Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ansluta BMXFCW303?

Se färgschema i bifogat dokument.
In/utgång 0 börjar uppe till vänster på kort kontakten. På kabelkontakten börjar In/utgång 0 till höger sett in i kontakten och med kabeln pekande neråt. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?