Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan ett standard motordon MT till Compact NSX användas tillsammans med BSCM-modul ?

Om ett standardmotordon används är platsen för BSCM-modulen upptagen. Vid en tripp pga ett elektriskt fel måste effektbrytaren återställas manuellt och då krävs SDE kontakten för att förregla och indikera detta. 

Använd kommunicerande motordon typ MTc tillsammans med BSCM-modul. BSCM-modulen monteras på SDE-kontaktens plats i effektbrytaren.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?