Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan Modbus kommunikationsmodulen till NSX effektbrytare återställas till fabriksinställningar utan mjukvara RSU

Ja
Sätt X1 och X10 inställningen till 0, sätt låsinställningen  till olåst läge (unlocked), håll testknappen intryckt en minut.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?