Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur använder man PDO5 och uppåt i CANopen

Receive PDO COBID
R-PDO1  16#200 + adr.
R-PDO2  16#300 + adr.
R-PDO3  16#400 + adr.
R-PDO4  16#500 + adr.
R-PDO5 osv.   t.ex 16#680, 681
Transmit PDO COBID
T-PDO1  16#180 + adr.
T-PDO2  16#280 + adr.
T-PDO3  16#380 + adr.
T-PDO4  16#480 + adr.
T-PDO5 osv.  t.ex. 16#682, 683, 684
Man får manuellt själv hålla reda på att man inte dubbelbelägger COBID för PDO5 och högre. Märk att både R-PDO och T-PDO ligger i samma COBID serie 16#680. Samtiga adresser i CANopen använder samma COBID serie 16#680 för PDO5 och uppåt.
 

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?