Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan våra energimätare/kombinationsinstrument användas för att mäta ex energi som produceras, tex solcellsanläggningar, generatorer

Ja
Om en modell väljs som har funktion att mäta energi i fyra kvadranter (Aktiv energi positiv och negativ, Reaktiv energi positiv och negativ - 4 kvadrantsmätning. Mätaren kommer automatiskt lägga till + eller - beroende vilket håll effekten flödar (importerad eller exporterad energi).
På en effektbrytare med Micrologic 5/6 skydd måste denna rikning (powersign +/-) ställas in med hjälp av RSU mjukvara.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?