Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man ha parallella kablar genom en strömtransformator till ex ett PM instrument ?

Ja då blir också noggranheten bäst, dock blir strömtransformatorerna stora och kostsamma.
Ett annat alternativ är om kablarna är lika långa och identiska att ansluta bara den "ena" genom strömtransformatorn. Ex vid 200A använd 100/5A trafo och programmera sen PM instrumentet 200A, dock blir noggranheten lite sämre.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?